THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TÂM THẦN HỌC CƠ BẢN – KHÓA 20

1485

SỞ Y TẾ TP.HCM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TÂM THẦN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 516 /BVTT – KHTH                                            ————————————-

————————

V/v: Chiêu sinh khóa đào tạo

lớp Tâm thần cơ bản K.20                             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

          Kính gửiCác bệnh viện, cơ sở khám & chữa bệnh

Để nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, cũng như tăng cường trình độ khám, điều trị các rối loạn tâm thần cơ bản tại tuyến cơ sở. Đồng thời để tạo nguồn nhân lực và năng lực phù hợp với tiêu chí danh mục kỹ thuật phục vụ bệnh nhân Tâm Thần tại tuyến y tế cơ sở thông qua dịch vụ Bảo hiểm Y tế, Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lại khóa đào tạo Tâm thần cơ bản cho các Y, BS đang công tác trong hệ thống y tế công lập và tư nhân, ưu tiên cho các Y, BS đang công tác trong mạng lưới của Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần của Tp.HCM. Khóa học sẽ được tổ chức dự kiến từ ngày 31/07/2023 đến 20/10/2023

Bệnh viện sẽ tổ chức dạy lý thuyết bằng hình thức trực tiếp; có kiểm tra việc dự học của các học viên, việc thực tập lâm sàng các học viên sẽ được sắp xếp tại cơ sở 1 và 2 của bệnh viện tùy vào số lượng học viên đăng ký.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu đề xuất cán bộ tham dự lớp tập huấn này.

Lớp học sẽ khai giảng vào 8g ngày 31/07/2023 tại hội trường Bệnh viện Tâm thần, số 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp.HCM.

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 21/07/2023 để ban Tổ chức tổng hợp danh sách trước ngày khai giảng.

Học phí: 7.000.000 đồng/học viên/khóa

Đối tượng dự học: Bác sĩ, Y sĩ

Sau khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục do Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cấp (đã được Sở Y tế ủy quyền cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo công văn số 660/QĐ-SYT ngày 24/ 2/ 2016) nếu đạt được kỳ thi cuối khóa.

Liên hệ : Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, tel : 08. 39.234823, hoặc cô Võ Hoàng Minh Thư, số 09 09 078 863

Lưu ý:

  • Bệnh viện sẽ sắp xếp và lập danh sách học viên theo thứ tự ưu tiên đăng ký.
  • Khóa học sẽ được tổ chức khi có trên 15 học viên tham dự

Chia sẻ