Liên hệ

Bệnh Viện Tâm Thần – TP.HCM
Địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại: (028) 9234675

Gửi thông tin nhanh cho chúng tôi: