Các quy định về kiểm soát dịch Covid 19 tại BVTT

1075

Thông báo đến toàn bộ nhân viên Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM
Theo như sư chỉ đạo của Ban Giám Đốc Bệnh Viện, tất cả các nhân viên Bệnh viện thực hiện việc Khảo sát Tình Trạng Sức Khỏe mỗi ngày trước 9h30 sáng theo như đường link sau:

 

Ngoài ra các đơn vị triệt để tuân thủ các quy định về Khám Sàn Lọc và Xử Lý Cấp Cứu Hô Hấp như hướng dẫn sau:

QUY TRINH- SÀNG LỌC – COVID 19 

QUY TRINH XỬ TRÍ CẤP CỨU HÔ HẤP

 

 

Chia sẻ